TIJDENS ARBEIDSOVEREENKOMST

Kan mijn werkgever mij verplichten vakantie op te nemen?

Nee, je werkgever kan je niet verplichten vakantie op te nemen tenzij er met de OR dagen zijn vastgesteld van vakantiedag.
De werknemer dient een verzoek tot vakantie in en de werkgever moet dit verzoek accepteren tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de vakantie niet toe te kennen.

Ik ben ziek en ben het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts, wat kan ik doen?

Als je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts kun je een deskundigenoordeel vragen bij het UWV. Maak afspraken met je werkgever over de periode tussen oordeel van de bedrijfsarts en uitspraak deskundigenoordeel.

Ik ben op vakantie ziek geworden. Mag de werkgever de vakantiedagen inhouden?

Als je je direct conform de ziekteverzuimregels ziek meldt bij je werkgever dan mag je werkgever geen vakantiedagen over de ziektedagen inhouden. Houdt wel altijd de geldende cao in de gaten. Hierover kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Bij al deze vragen is het van groot belang eerst in de cao te kijken of er afspraken zijn gemaakt omtrent bepaalde onderwerpen.