Arbeidsovereenkomst

AANGAAN ARBEIDSOVEREENKOMST

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Uw werkgever doet u een aanbod. Meestal is dit eerst een contract voor bepaalde tijd. De wet geeft aan dat een tijdelijk contract automatisch overgaat in een vast contract als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Wel kunnen er in een cao afwijkende afspraken gemaakt worden dus het is altijd van belang om eerst de cao te raadplegen.


Moet ik akkoord gaan met een concurrentie- en relatiebeding in mijn arbeidsovereenkomst?
Daartoe ben je niet verplicht maar de kans is aanwezig dat je de baan niet aangeboden krijgt. Het is belangrijk om in overleg te gaan met de nieuwe werkgever en proberen hierover afspraken te maken.
Bij een contract voor bepaalde tijd mag ook een concurrentie- en relatiebeding worden overeengekomen maar de werkgever moet dan in de arbeidsovereenkomst motiveren dat er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- en/of dienstbelang.