Ledenstatus aanpassen

mutaties

Mutaties

Om onze ledenadministratie up to date te houden, kan je wijzigingen in zowel jouw privé als ook jouw zakelijke gegevens aan ons melden via info@vhp2.nl. Je kan ook zelf jouw gegevens aanpassen via mijn vhp2
https://mijnvhp2.rfxweb.nl/Account/Login

Wij kunnen deze niet met terugwerkende kracht verwerken en de aanpassingen van het contributiebedrag gaan in op de eerstvolgende factuur/ incasso datum.

Ben je in between jobs, geef dit dan door aan ons. Je krijgt in dat geval 50% korting op de contributie, gedurende de tijd dat je werk zoekend bent.

Naam / Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon prive
Relatienummer

Bedrijf of bedrijfsonderdeel
Vestigingsplaats/gebouw
Telefoon werk
Mobielnummer
1e emailadres
2e emailadres