Blog

27 januari 2020 | We winnen rechtvaardigheid het snelst door het geven van rechtvaardigheid aan de andere partij (Mahatma Gandhi)

Casper Vaandrager Casper Vaandrager
blog email casper.vaandrager@vhp2.nl

ik weiger te capituleren voor het dictaat van het hoger personeel” werd mij ooit eens toegebeten door een bestuurder van een collega-vakorganisatie. Het ging over de discussie of je loonsverhogingen in  ‘centen” of “procenten” moet toekennen. Bij een verhoging in centen wordt er genivelleerd en bij een verhoging in procenten niet.  De collega-bestuurder bepleitte de centen en ik de procenten.

De opmerking van de collega-bestuurder zette mij, afgezien van de toon waarop, wel aan het denken. In hoeverre is het rechtvaardig dat loonsverhogingen bijna altijd in procenten plaats vinden? Moet iemand die meer dan € 100.000 verdient er procentueel net zo veel op vooruit gaan als iemand met een modaal inkomen? Aan de andere kant: Er wordt toch al genivelleerd als gevolg van onze belastingtarieven?

Complicerende factor is dan ook nog dat je niet wil dat er tweespalt komt in het front van vakorganisaties met als gevaar dat de werkgever profiteert van de onderlinge verdeeldheid.

Gelukkig leven we in een polderland en weten we altijd weer de verbinding te bereiken. De meeste van onze leden vinden het prima als de lagere inkomens verhoudingsgewijs meer profiteren van de economische voorspoed. En wat gebeurt er dan in de onderhandelingen over een loonsverhoging? Een zogenaamde hybride verhoging: een mix van centen en procenten. En over die verhouding in die mix kan je weer eindeloos van mening verschillen maar in de meeste gevallen kom je daar wel weer uit.

Casper Vaandrager