Blog

25 maart 2019 | Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact

Jorg Sauer Jorg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken.
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

Mijn afgelopen weken stonden in het teken van de dialoog.

De VHP2 legt in 2019 de nadruk op co-creatie, carrièrewendingen en volwassen-, volwaardige- of zoals wij dat noemen professionele arbeidsverhoudingen.

Professionele arbeidsverhoudingen gaan samen met het voeren van een goede dialoog tussen werknemer en leidinggevende. Om onze leden inzicht te geven wat allemaal bij een goede dialoog hoort organiseren de VHP2 op 8 mei as. een workshop “Dialoogvaardigheid voor maatwerkafspraken”. We rekenen op een mooie opkomst omdat ik ervan overtuigd ben dat iedereen op dat vlak nog iets te leren heeft en dat relaties beter worden door het kunnen voeren van een goed gesprek.

In mijn professionele werk als belangenbehartiger maar ook als leidinggevende merk ik hoe belangrijk maar ook hoe lastig het is om open en onbevooroordeeld te luisteren. Ik betrap mezelf regelmatig erop dat ik mijn eigen reactie al klaar aan het leggen ben terwijl mijn tegenover nog volop aan het vertellen is. Ik noem mij op dat vlak bewust onbekwaam en ben hard aan het werk om bewust bekwamer te worden.

Bij bijna alle ondernemingen en in de bedrijfstak Metalektro vragen de arbeidsverhoudingen tussen de werkgever en vakorganisaties de nodige aandacht. Persoonlijk zal ik in 2019 alles in het werk stellen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de arbeidsverhoudingen. Uiteraard kan ik dat niet alleen maar ik ben ervan overtuigd dat het kan helpen om tijdens een overleg niet alleen bij de inhoud stil te staan maar ook bij het proces en misschien nog belangrijker bij de relatie en het wederzijdse gevoel daarbij.