Blog

26 februari 2019 | Van de WAB!

Ik snap dat je er misschien helemaal niets meer van begrijpt. Als het ware een beetje ‘van de wap’ bent. Maar het is toch echt waar, we krijgen wéér een nieuwe arbeidswet en die heet ‘de WAB’ oftewel de Wet Arbeidsmarkt in balans’.

Op dit moment hebben we de Wet Werk en Zekerheid (de WWZ) en deze wet heeft niet uitgepakt zoals gedacht. Flex moest eigenlijk minder flex en vast moest sneller vast. Het resultaat was echter dat flex ‘flexer’ werd en vast minder vast. Oeps, dat was niet de bedoeling. Belangrijk is dus dat héél goed wordt nagedacht over de effecten van de WAB. Het streven is dat het voor werkgevers aantrekkelijker en minder risicovol wordt om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit terwijl voor werknemers met een flexibel contract méér perspectief op zekerheid moet komen.

Maar ontstaat met dit voorstel van minister Koolmees van SZW nou eigenlijk méér of minder zekerheid voor de werkgever en de werknemer? De meningen zijn erover verdeeld. Het kabinet spreekt van een “nieuwe balans op de arbeidsmarkt” en de beoogde datum van inwerkingtreding is   1 januari 2020. Het kabinet is in ieder geval hoopvol en ziet deze wet met al haar aanpassingen wel zitten. De WAB maakt bijvoorbeeld aanpassingen in het ontslagrecht. Ik vertel je er meer over.

Momenteel kan een arbeidsovereenkomst wegens persoonlijke omstandigheden alleen door de rechter worden ontbonden indien sprake is van een volledig 'voldragen' ontslaggrond. Een combinatie van ontslaggronden behoort niet tot de mogelijkheden. In de WAB is een combinatie van gronden echter wél mogelijk, als hierdoor ‘in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Bij ontbinding door de rechter op deze cumulatiegrond kan hij aan de werknemer, naast de transitievergoeding en billijke vergoeding, een extra vergoeding toekennen. De hoogte daarvan bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding.

Zelf ben ik er nog niet van overtuigd dat de gewenste effecten worden bereikt en ben benieuwd hoe jij denkt over de geplande nieuwe wet. Ik stel het zeer op prijs als je me jouw mening en visie laat weten op: therese.beurskens@vhp2.nl.


Thérèse Beurskens – Van Oijen

Adviseur Arbeidsvoorwaarden