Blog

31 augustus 2020 | Start na de zomervakantie anders dan anders

Frans Westerman Frans Westerman

Normaal gesproken was de start van de Tour de France bij mij de inleiding voor een rustige vakantie periode. Nu is de Tour de France de afsluiting van de zomerperiode. Het is maar 1 van de (kleine) dingen die anders is dan anders. Inmiddels starten veel Cao onderhandelingen (alsnog) op. Veel Cao’s waren in het voorjaar al afgelopen of lopen de komende maanden af.

De verschillen tussen de bedrijven zijn heel groot. In januari ging het bij de meeste bedrijven waar VHP2 onderhandelt goed, inmiddels zien we een (scherp) onderscheid tussen bedrijven waar het ook nu goed gaat en bedrijven die in zwaar weer zitten.

Meer dan ooit betekenen deze verschillen dat de Cao onderhandelingen maatwerk zijn. Oog hebben voor de bedrijven waar het slecht gaat maar ook stevig inzetten als daar de ruimte voor is. Nu de eerste gesprekken weer zijn gestart merken we dat anders dan voorheen bedrijven druk zijn met het onderwerp ‘thuis werken en mobiliteit’.

Vragen als hoe gaat ‘het werk’ er in de toekomst uit zien? Blijven we structureel minder ‘zakelijk’ vliegen zoals bedrijven nu al hebben aangekondigd. Blijven we structureel meer thuiswerken? wat betekent dit voor kantoor ruimtes? Hoe houdt je teams bij elkaar als ze elkaar veel minder zien?

Kortom het is een tijd waarin bedrijven en medewerkers aftasten welke verhouding van thuiswerken en op kantoor werken voor beide goed is. De wensen van medewerkers onderling kunnen ook nog behoorlijk verschillen. Het wordt een uitdaging om de behoeften van teams en medewerkers goed op elkaar af te stemmen. VHP2 zal samen met leden en medezeggenschap meedenken over de juiste aanpak en in gesprek met werkgevers dit onderwerp ook actief aan de orde stellen. Laten we samen er voor zorgen dat ondanks dat veel anders is dan anders we toch samen in ‘onze’ bedrijven onze weg vinden.