Blog

3 juni 2019 | Sex..............

Casper Vaandrager Casper Vaandrager
blog email casper.vaandrager@vhp2.nl

Je moet tegenwoordig op een bijzondere wijze je column openen om aandacht te krijgen.

Als vakbondsbestuurder verkoop ik geen sex en onze VHP2 heeft ook geen sexy uitstraling en ik zeker niet. Maar we staan wel ergens voor!

Anders dan andere vakorganisaties zorgen wij wel voor de verbinding. Het oog hebben voor de belangen van de ander en het aandragen van creatieve oplossingen. Mooi voorbeeld al zeg ik het zelf is een Cao die ik recent heb afgesloten in het zuiden des lands.

Een werkgever die er strak in zit en zuinig is met het toekennen van een loonsverhoging. “Ja het gaat nu inderdaad wel goed met de onderneming maar dit kan volgend jaar weer anders zijn” Een verhoging van 3,5% was het uiterste bod. FNV wilde persé 4% loonsverhoging binnen halen en zat daar geharnast in. Daarmee zaten 2 partijen op ramkoers en waren ze beide in staat om het te laten escaleren. De toegevoegde waarde waar de VHP2 op zo’n moment voor staat is dan doorvragen en luisteren, zorgen dat we doorpraten en …creatief zijn. Zijn er nog andere zaken dan een structurele loonsverhoging die we kunnen bespreken? Een variabele beloning (winstuitkering) of een eenmalige uitkering (iedereen er € 300 bij in een bepaald jaar) of een nominale verhoging (iedereen er € 50 euro structureel bij per maand) of een kerstpakket ter waarde van € 50 met de mogelijkheid om de waarde van dit pakket te schenken aan een goed doel?

Geen van deze mogelijkheden bracht witte rook. Toen kreeg ik de ingeving dat ooit bij een andere Cao was afgesproken dat de werkgever de gehele contributie voor zijn rekening nam die leden moeten betalen aan hun vakorganisaties. Was dit niet een idee? Het heeft misschien geen grote financiële impact maar de symbolische waarde is groot. De werkgever financiert het lidmaatschap van vakorganisaties en stimuleert daarmee ook werknemers om lid te worden. Tegelijkertijd worden vakbondsleden ook beloond voor hun lidmaatschap.

Het bleek de doorbraak. Verbinden, samenwerken, creatief zijn  en elkaar iets gunnen: Het lijkt wel sex.

Casper Vaandrager