Blog

9 mei 2019 | Leiderschap

Jorg Sauer Jorg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken.
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

In de afgelopen tijd heeft het onderwerp leiderschap mij op diverse manieren beziggehouden. Voorbeelden waar het onderwerp voor mij aan de orde kwam:

  1. In het nieuws
  2. De manier waarop in organisaties leiding wordt gegeven en de mate waarin professionals autonome ruimte krijgen om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren
  3. Vragen/klachten van leden over hun eigen (soms narcistische) leidinggevende
  4. Mijn persoonlijk leiderschap 

In het nieuws

In de afgelopen dagen stonden de kranten vol van het gedoe bij het Forum voor Democratie (FvD). Henk Otten heeft tijdens een interview met het NRC Handelsblad kritiek geuit op het handelen van Thierry Baudet.

Het gevolg daarvan is dat hij nu penningmeester af is, niet langer fractiesecretaris van de Tweede Kamerfractie en niet meer de fractieleider van de Eerste Kamerfractie. Hij zal wel nog lid kunnen worden van de Eerste Kamerfractie voor FvD. Er is veel over deze kwestie geschreven maar voor mij staat als een paal boven water dat het Henk Otten door het FvD bestuur en in het bijzonder door Thierry Baudet niet in dank is afgenomen dat hij openlijk kritiek op het leiderschap van Thierry Baudet heeft geuit. In mijn optiek geeft FvD daarmee blijk van een autocratische leiderschapsstijl waarin geen of weinig ruimte is voor tegenspraak.

De manier waarop in organisaties leiding wordt gegeven en de mate waarin professionals autonome ruimte krijgen om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren

Van onze leden krijgen we vaak te horen dat zij in hun werk te weinig ruimte krijgen om het werk naar eigen inzicht uit te voeren en dat hun leidinggevenden zich te veel met de inrichting van hun werk bemoeien (micromanagement) waardoor deze professionals gedemotiveerd raken.

In een artikel van het tijdschrift MT “Leidinggeven: Zo houd je controle door los te laten” staat de volgende zin:  Managers kunnen medewerkers die vrijheid bieden door ze zoveel mogelijk hun eigen werk te laten plannen en ze het gevoel te geven waardevol, krachtig en verbonden te zijn. In het huidige, snelle zakelijke klimaat is het alleen mogelijk om de concurrentie bij te benen met gemotiveerde, betrokken en energieke medewerkers. Uiteindelijk zijn zij degenen die de innovatie, frisse ideeën en positieve energie leveren die organisaties verder brengt. 

Dit had een citaat uit een VHP2 voorstellenbrief kunnen zijn. De VHP2 is sinds geruime tijd aan de cao-tafel met ondernemingen in gesprek om werknemers meer professionele ruimte te geven. Wij noemen dat volwassen, volwaardige of professionele arbeidsverhoudingen. Daarbij begrijpen we uiteraard dat een andere manier van leidinggeven niet via de Cao verordonneerd kan worden. Maar hoe dan wel? Lees dit in mijn volgende blog.