Blog

12 maart 2019 | Iedereen een aandeel!

Casper Vaandrager Casper Vaandrager
blog email casper.vaandrager@vhp2.nl

Iedereen een aandeel!

Bij DSM staat het in de Cao: DSM kent de medewerker personeelsopties Koninklijke DSM N.V. toe op basis van de EBITDA-realisatie.  Werknemers bij DSM verkrijgen hiermee het recht om binnen een bepaalde periode tegen een vooraf vastgestelde prijs (certificaten van) aandelen in de vennootschap te verwerven. Deze vorm van financiële werknemersparticipatie is helaas nog een witte raaf in Nederland en dat vind ik jammer. Waarom? Omdat werknemersparticipatie de binding versterkt tussen bedrijf en professional.

Bij de laatste Cao-onderhandelingen wilde DSM de personeelsopties afschaffen. Het paste niet meer bij het internationale karakter van DSM. “Global” wilde niet. Op advies van vakorganisaties zijn de professionals bij DSM gepolst over deze arbeidsvoorwaarde. Wat bleek? Bij DSM werd de regeling als zeer aantrekkelijk  beoordeeld. Niet zo zeer vanwege de financiële waarde ervan maar vanwege de binding die werd ervaren met het bedrijf. Er werd over gesproken bij de koffieautomaat. Daarbij gaat het over de resultaten van de onderneming, de te volgen koers, al dan niet een overname. De professionals bij DSM worden als het ware geprikkeld om als ondernemer mee te denken over de continuïteit en de groei van het bedrijf. Dit stimuleert een vorm van eigenaarschap dat zowel door werkgevers als werknemers zo geambieerd wordt.

Het geluid van de professionals werd gehoord door DSM en het voornemen om de optieregeling af te schaffen werd ingetrokken: waarvoor hulde!

Financiële werknemersparticipatie is in beginsel geen vervanging van het -primaire- loon maar is wat mij betreft een heel aardig alternatief om professionals te laten mee profiteren van de groei van de onderneming en daarmee de binding met het bedrijf te vergroten!