Blog

9 september 2019 | Eigenaarschap

Casper Vaandrager Casper Vaandrager
blog email casper.vaandrager@vhp2.nl

Eigenaarschap: het is één van de kernwaarden van de VHP2. Zoals altijd met waarden wil er nog wel eens onduidelijkheid bestaan over wat zo’n waarde precies betekent.

In de wereld van arbeidsverhoudingen betekent eigenaarschap dat je verantwoordelijkheid voelt en neemt voor je werkzame leven. Dat lijkt vanzelfsprekend maar is het helaas nog niet. In de praktijk kom ik nog vaak tegen dat er met een vingertje naar “de baas” wordt gewezen als er iets niet lukt. Dan is er vaak sprake van onverschilligheid; de tegenhanger van eigenaarschap. “Ze doen maar”

Sinds kort ben ik directeur a.i. van de VHP2 en kan ik mij vinden in de volgende definitie: Eigenaarschap is je ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen. Daarbij hoort rekenschap afleggen. Als het goed gaat met de VHP2 ben ik trots en als het misgaat, ben ik daarvoor verantwoordelijk en moet ik fouten herstellen en daarvan leren. Hier kunt u mij aan houden.