Blog

28 oktober 2019 | Carrierewending

Jorg Sauer Jorg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken.
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

Het jaar 2019 stond bij mij persoonlijk in het teken van het woord “Carrièrewending”.  Aan de ene kant met als doel om hierover Cao-afspraken te maken voor werknemers bij Philips en aan de andere kant door een carrièrewending die ik in 2019 voor mezelf en de VHP2 heb gedaan.

Philips heeft in de nieuwe Cao hele mooi afspraken gemaakt over carrièrewendingen. De VHP2 heeft dat onderwerp bij Philips jaren geleden op de agenda gezet en tot mijn grote genoegen onderschrijven de collega’s van de andere vakorganisaties de waarde van de gemaakte afspraken! De afspraken vind je hier.

Een carrièrewending houdt in dat een medewerker een stap omhoog, horizontaal of omlaag gaat doen. Omdat de stap omlaag het minst vanzelfsprekend verloopt, richten we ons bij Philips voornamelijk op de gevolgen van de stap omlaag. Belangrijk om te vermelden is dat een carrièrewending zich in elke fase van de loopbaan kan voordoen en dus niet is voorbehouden tot het einde van de loopbaan.

Ik ben heel erg blij dat we na meer dan 6 jaar van gesprekken met leden en werkgevers hierover voor het eerst hele concrete afspraken hebben gemaakt. Tegelijkertijd realiseer ik me dat het echte werk nu pas begint. We moeten nu werknemers ervan doordringen dat een  carrièrewending een gezonde optie in hun loopbaan kan zijn. Ik zie uit om daar samen met Philips hard aan te trekken in de hoop dat we in 2020 naar aanleiding van veel praktijkvoorbeelden de afspraak kunnen evalueren.

Het mooiste is dat ik zelf rond de zomervakantie heb besloten om een  carrièrewending te doen. Vanaf 2012 vervulde ik binnen de VHP2 de functie van directeur. In de afgelopen 4 jaar onderkenden alle belanghebbenden binnen de VHP2 de noodzaak om de VHP2 meer zichtbaar te maken. Ik heb in de afgelopen jaren steeds meer ingezien dat mijn persoonlijke kwaliteiten als leidinggevende niet goed aansluiten bij dit proces van vernieuwing en verandering. Dat inzicht kwam zeker niet van de ene dag op de andere. Om tot dat besluit te komen zijn een flink aantal pijnlijke momenten nodig geweest.  

In de afgelopen jaren wist ik alleen rationeel dat een  carrièrewending een positieve stap kan zijn. Door in de afgelopen jaren de emoties van mislukking, de financiële aspecten, het statusverlies etc. doorvoeld te hebben weet ik nu uit eigen ervaring wat bij een carrièrewending allemaal om de hoek komt kijken.

Ik ben blij met de keuze die ik heb kunnen maken en de bereidheid van het bestuur en de collega’s van de VHP2 om mij daarin te ondersteunen. Iedereen die hierover met mij in gesprek wil gaan nodig ik uit om met mij contact op te nemen.

Jörg Sauer