Blog

22 juli 2020 | 2de Berg

Casper Vaandrager Casper Vaandrager
blog email casper.vaandrager@vhp2.nl

In het algemeen heb ik weinig op met mensen die pretenderen hoe je een beter leven kan leiden maar voor David Brooks met zijn boek “De Tweede Berg” maak ik een uitzondering. Het boek zet je aan tot nadenken over waar je staat in het leven.

Brooks maakt een onderscheid tussen de eerste- en de tweede berg. De eerste staat voor carrière, status en succes en draait om jezelf. De tweede berg draait niet om jezelf maar om anderen; het nastreven van een betekenisvol leven. Zware kost en het is wellicht een enigszins gekunsteld onderscheid maar het houdt mij wel bezig. Waar sta ik? Zit ik -nog- op de eerste berg of al op de tweede en wil ik echt wel de top van de tweede berg bereiken en zo ja; wat heb ik daarvoor over?

Eén van de fundamenten van een betekenisvol leven wordt door Brooks gedefinieerd als “een verbintenis aangaan met een gemeenschap”. Een gemeenschap kan van alles zijn; een kerkgenootschap, een tennis vereniging, een buurtvereniging etc. Maar ook een vakbond! Kern van die gedachte is: De kracht van het collectief! Met meerdere mensen bereik je meer dan in je eentje en maakt egocentrisme plaats voor betekenis.

In 1968 hield Martin Luther King in Memphis een minstens even indrukwekkende speech als zijn “I have a dream” uit 1963. Het ging daarbij onder andere over de erbarmelijke arbeidsvoorwaarden van -voornamelijk zwarte- vuilnismannen in Memphis.  Hij riep zijn toehoorders op om te demonstreren om voor deze mensen betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. “Vraag jezelf niet af wat voor mij de consequenties zijn als ik een vrije dag neem om  te demonstreren maar vraag je af wat er met de vuilnismannen gebeurt als ik dat niet doe”.

Een vakbond heeft betekenis omdat zij vecht voor een rechtvaardige samenleving en ook zorgt voor verbindingen tussen -groepen van- mensen. Zelf ben ik een verbintenis aangegaan met de VHP2: Zit ik hiermee op de tweede berg? Geen idee maar het voelt wel goed!

King besloot zijn speech met de profetische woorden dat hij de top van de berg had bereikt en dat hij het beloofde land had gezien. De volgende dag werd hij dood geschoten.

 

Casper Vaandrager