Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): wat gaat er veranderen in 2020

maandag 25 november 2019

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. De doel van de wet is de kloof tussen vaste contract een flexibele contracten kleiner te maken.  

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen:

- Ketenregeling: nu is het nog zo dat er drie contracten in maximaal twee jaar mogen worden afgesproken voordat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Na 1 januari 2020 mogen er drie contracten in drie jaar worden afgesproken voordat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Er is geen overgangsrecht. Dus als het derde contract op of na 1 januari 2020 eindigt dan leidt dit niet tot een vast contract zolang de termijn van  3 jaar niet is overschreden.

- Oproepcontracten: nu moeten de oproepkrachten een oproep in principe accepteren. Vanaf 1 januari 2020 mogen oproepkrachten een oproep weigeren wanneer deze korter dan 4 dagen van tevoren is gedaan. Deze termijn kan bij cao nog worden verkort naar 1 dag. Als een oproep wordt ingetrokken binnen 4 dagen van tevoren dan heeft de werknemer recht op loondoorbetaling voor de uren van die oproep. Na 12 maanden moet de werkgever een contract aanbieden met het gemiddeld aantal gewerkte uren over die 12 maanden.

- Payrolling staat nu niet als zodanig in de wet. Vanaf januari 2020 wordt payrolling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.  Payrollkrachten moeten gelijk beloond gaan worden als ‘eigen’ personeel van de inlener, dus alle arbeidsvoorwaarden worden gelijk. Payrollkrachten worden zo dus aanzienlijk duurder dan uitzendkrachten.

- Ontslagrecht: bij de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter wordt een extra grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegevoegd. (de zgn. i-grond). Volgens deze i-grond kunnen meerdere gronden worden gecombineerd. ( bv. Verwijtbaar handelen en verstoorde arbeidsrelatie). Tot 1 januari 2020 moest er minimaal een grond volledig onderbouwd worden. Na 1 januari kan dit dus worden gecombineerd. Bij gebruik van de i-grond kan de kantonrechter een extra ontslagvergoeding toekennen van maximaal 0,5 x de transitievergoeding. (dus in totaal 1,5 x de transitievergoeding).

-Transitievergoeding: nu bestaat het recht op een transitievergoeding na 2 jaar dienstverband. Vanaf 1 januari 2020 bestaat het recht op transitievergoeding vanaf de eerste gewerkte dag.

- De opbouw van de transitievergoeding is als volgt: 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.  Er is dus geen verhoging meer na 10 jaar dienstverband. De transitievergoeding wordt berekend over de volledige gewerkte periode

( dus 2 jaar en 3 maanden gewerkt is transitievergoeding berekenen over 2 jaar en 3 maanden).

- Het overgangsrecht voor oudere werknemers vervalt per 1 januari 2020. (dit staat los van de WAB, dit was al eerder afgesproken en opgenomen in het Burgerlijk Wetboek).

 

 

vorige  terug naar overzicht