Voorgenomen reorganisatie Ampleon

maandag 16 november 2020

Afgelopen vrijdag hadden we een regulier overleg met Ampleon. Het overleg werd gedomineerd door de voorgenomen reorganisatie bij Ampleon waarbij een behoorlijk aantal arbeidsplaatsen wereldwijd maar vooral ook in Nederland zal komen te vervallen. Een adviesaanvraag hierover ligt bij de OR.

We kunnen ons voorstellen dat deze aankondiging voor onrust zorgt. We kunnen deze onrust niet wegnemen maar kunnen hopelijk wel meehelpen om de onrust te kanaliseren.

Op voorhand kunnen we je wel laten weten dat we met Ampleon een goed sociaal plan hebben afgesproken dat op deze reorganisatie van toepassing zal zijn. Daarnaast zijn we met Ampleon in gesprek of we aanvullende afspraken kunnen maken die voor werknemers in deze situatie behulpzaam kunnen zijn.

We houden je over de verdere ontwikkelingen op de hoogte.


Last Friday we had a regular alignment with Ampleon. This meeting was dominated by the reorganisation announced by Ampleon where a significant number of positions worldwide, but mainly in the Netherlands, will be lost. The request for advice is currently with the Works Council.

We can imagine that this announcement may be upsetting to you. We cannot immediately take away this feeling but we can hopefully help you to manage this.

We can inform you that we have earlier agreed a good social plan that will be applicable in this reorganisation. Additionally, we are exploring with Ampleon the possibility of implementing extra measures for employees who will be impacted.

You can also contact Fred Smits or me for further questions.

We will keep you informed on the further developments.

 

vorige  terug naar overzicht