Vastlopen pensioenoverleg tussen kabinet en sociale partners

maandag 26 november 2018

Op woensdagochtend 21 november 2018 is het overleg over een nieuw pensioenstelsel vastgelopen en afgebroken. De VHP2 is in dat overleg door de vakcentrale voor professionals (VCP) vertegenwoordigd. Het VHP2 lid Peter Breimer maakt deel uit van de werkgroep pensioenen van de VCP die de pensioenstandpunten van het VCP-bestuur voorbereid.

Recent heeft het VHP2 bestuur een aangepaste pensioenvisie vastgesteld. Uit deze visie wordt duidelijk dat de door de VCP ingenomen positie de VHP2 visie grotendeels dekt. In een persbericht maakt de VCP duidelijk op welke terreinen het niet is gelukt om met het kabinet en de werkgevers tot overeenstemming te komen.

Voor de VHP2 waren 2 aspecten van groot belang:

  1. Een duidelijke compensatie voor de gevolgen van het afschaffen van de doorsneesystematiek. Door het afschaffen van de doorsneesystematiek bouwen werknemers met een leeftijd tussen de 40 en 60 jaar minder pensioen op omdat zij in jonge jaren wel de oudere cohorten hebben gesubsidieerd maar na de afschaffing de subsidie van de jongeren missen. Deze groep verliest daarmee een aanspraak met een waarde die tussen de 60 en 100 miljard Euro ligt. De VCP heeft zich voor heldere compensatieafspraken ingezet en deze waren tot onze spijt niet haalbaar.
  2. Wettelijk is vastgelegd dat met ieder jaar dat de levensverwachting stijgt de AOW-leeftijd ook met 1 jaar wordt verhoogd. De VHP2/VCP vindt dat deze verhouding niet duurzaam is. Een beter verhouding zou zijn dat het stijgen van de levensverwachting met 1 jaar zou betekenen dat werknemers 8 maanden langer doorwerken. Het kabinet deelde wel deze gedachte maar wilde besluitvorming hierover aan een volgend kabinet overlaten.

De VHP2 betreurt het vastlopen van het overleg en zal zich samen met de VCP beraden over de gevolgen en het vervolgproces.  

vorige  terug naar overzicht