Uitnodiging Lighting Research

maandag 5 maart 2018

Beste VHP2 lid werkzaam Lighting research,

Op 7 februari jl. hebben wij met de werknemers van Lighting Research besproken met welke inzet wij het beste het overleg met de werkgever zouden kunnen ingaan. Daarnaast hebben we jullie ook over relevante arbeidsrechtelijke aspecten geïnformeerd. Op 15 februari zouden wij van Lighting een reactie krijgen op onze wensen met betrekking tot:

  • Het ruimhartig openstellen van een vrijwillig vertrekregeling met C = 1
  • Een verbetering van het CSP waarbij de huidige berekeningssystematiek gehandhaafd blijft maar een werknemer minimaal de wettelijke transitievergoeding keer 2 krijgt uitgekeerd.

Lighting was op 15 februari nog niet zover dat zij op onze voorstellen konden reageren. Tijdens het Cao-overleg van 26 februari heeft Lighting alsnog op onze voorstellen gereageerd.

In de nieuwsbrief over het Cao-overleg gaf ik de reactie van Lighting op onze voorstellen weer.

De VHP2 wil deze situatie graag met leden en introducees bespreken. We horen graag wat jullie daar samen met ons aan willen doen.

Datum: 9 maart 2018

Tijd: 12.00 uur tot 13.00 uur

Locatie: HTC7 2.A01

We gaan de bijeenkomst afsluiten met conclusies en koppelen op een later moment de stand van zaken aan jullie terug.

Als VHP2 behartigen wij de belangen van de professionals bij Philips Lighting. We kunnen je onzekerheid niet wegnemen maar we kunnen je naast de collectieve hulp wel individueel steunen door advies (juridisch, loopbaan) en ons netwerk (o.a. het job finding workteam).

Kom je ook?

vorige  terug naar overzicht