Uitnodiging ledenvergadering Philips Cao

vrijdag 6 april 2018

Zoals jullie weten is het Cao-overleg met Philips opgeschort omdat de kloof tussen jullie wensen en wat Philips te bieden had te ver uit elkaar lagen. We hebben inmiddels naast jullie op diverse locaties veel Philips werknemers over de stand van zaken geïnformeerd.

We nodigen jullie graag voor gezamenlijke ledenvergaderingen in Best en op HTC uit om de ontstane situatie te bespreken. In Drachten was eind maart al een gezamenlijke ledenvergadering. Het is ook de bedoeling om van jullie nadere input voor het vervolgproces te krijgen.

De agenda voor de ledenvergaderingen is als volgt:  

  1. Bespreken van het verloop van het Cao-proces tot nu toe.
  2. Hoe nu verder?
  3. Input en vragen van leden 

Data en locatie van de ledenvergaderingen zijn als volgt:

Philips Best

Donderdag 12 april van 16.00 uur tot 17.30 uur, Ruimte: QY-0.075

High Tech Campus

Vrijdag 20 april van 12.00 uur tot 13.30 uur, Ruimte: Zaal Zernike, Conference Center, High Tech Campus, Eindhoven

De vergaderingen zullen deels het karakter van een inloopsessie hebben. Dat betekent dat diegene die pas later kan komen of eerder weg moet ook van harte welkom is om met ons over jullie Cao van gedachten te wisselen.

 

 

 

vorige  terug naar overzicht