Toch een ontslagboete en gezamenlijk nadenken over herstel van economie

vrijdag 29 mei 2020

VHP2 vindt het positief dat er aanvullingen op het vorige week gepresenteerde noodpakket zijn afgesproken. “Het kabinet laat zien dat het onze zorgen over behoud van werkgelegenheid serieus neemt, en perspectief wil bieden. Het kabinet wil bovendien gezamenlijk met ons vooruit kijken naar wat er op termijn moet gebeuren”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Ontslagboete
Het kabinet kondigde vandaag aan dat er toch een boete komt om misbruik van de NOW bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Werkgevers moeten in principe bij grote ontslagrondes overeenstemming bereiken met vakbonden. Anders wordt de subsidie gekort met 5 procent van de totale loonsom. Het blijft daarnaast zo dat de subsidie altijd wordt gecorrigeerd voor werknemers die worden ontslagen.

Werkagenda
Ook de afspraak met het kabinet om een brede werkagenda af te spreken, gericht op herstel, is een belangrijke stap vooruit, zegt Van Holstein.  “De coronacrisis leidt op vele fronten tot onzekerheid, mensen hebben nu grote behoefte aan houvast en perspectief. Een werkagenda voor de middellange termijn is daarvoor een belangrijk middel.” Voor VHP2 is het essentieel dat werkagenda ook leidt tot een evenwichtig herstel en arrangementen rond werkloosheid, scholing of eerder uittreden. 

 

vorige  terug naar overzicht