Stop zetten project Youniun

donderdag 18 oktober 2018

In de afgelopen 3 jaar heeft onze bestuursvoorzitter Godwin van Dijk intensief gewerkt aan een traject van verkenning en visievorming rondom de toekomst van VHP2. Een toekomst om nieuwe groepen professionals te kunnen trekken en te faciliteren op het gebied van belangenbehartiging. Een project in eerste instantie genaamd “VHP2020” en bij de verdere uitvoering  “Youniun”. Een aantal van u zijn hier op de een of andere manier bij betrokken geweest. Het project gaf en geeft vooral inzicht in het denken en doen van  de jongere generatie professionals. Helaas blijkt, na een eerste periode van realisatie, het project het financiële draagvlak van de VHP2 te gaan overstijgen.

Het bestuur en de ledenraad hebben dan ook besloten het project niet voort te zetten en met de opgedane kennis en de gedane ontwikkelingsinspanningen opnieuw naar onze vereniging te kijken en te bezien wat binnen de mogelijkheden ligt opdat wij als vereniging toekomst hebben.

Godwin van Dijk heeft vervolgens in overleg met de ledenraad en het bestuur besloten zijn functie als voorzitter neer te leggen. Hij maakt daarmee ruimte voor de vereniging om verder invulling te geven aan een toekomstbestendige VHP2. 

De ledenraad en het bestuur van VHP2 respecteren de keuze van Godwin en zijn hem erkentelijk voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging en wensen hem veel succes bij zijn toekomstige posities en activiteiten.

Hans van Sprang, Vice- voorzitter VHP2
Jan Wesselsz, Voorzitter Ledenraad VHP2

vorige  terug naar overzicht