Signify past Corona-voorstellen aan

dinsdag 14 april 2020

De oproep van Signify, vooral de oproep tot een vrijwillige 20% salaris/werktijd reductie, heeft in de organisatie tot de nodige onrust en onbegrip geleid. De VHP2 heeft dit, samen met de andere vakorganisaties, aangekaart bij het bedrijf.

Het oorspronkelijke voorstel:

  1. Uitstel van merit increase van 1 april naar 1 oktober
  2. Vrijwillig inleveren van 20 % van het salaris door gelijktijdige werktijdverkorting van 20 %

Het nieuwe voorstel:

  1. Uitstel van merit increase van 1 april naar 1 oktober alléén voor vakgroep 70 en hoger
  2. Oproep om 13 vakantiedagen te kopen en om deze in het tweede kwartaal op te nemen

Vrijwillige werktijdverkorting vond de VHP2 veel te voorbarig en niet in lijn met de door de Nederlandse overheid opengestelde NOW (noodmaatregel ter behoud van werkgelegenheid). Bovendien is de mate waarin het daadwerkelijk als ‘vrijwillig’ ervaren wordt erg afhankelijk van de manager, met wie je immers moet bespreken of en zo ja welke dag in de week je niet zal werken.

Het nieuwe voorstel komt materieel voor werknemers bijna op hetzelfde neer, ook voor wat betreft hoe ze betaald worden (gespreid) en welke uitwerking ze hebben op andere arbeidsvoorwaarden. De flexibiliteit die deze maatregel medewerkers biedt is echter veel groter en de druk om mee te doen is kleiner. Dat is goed, want we horen aan de ene kant dat werknemers het duidelijk rustiger hebben en prima in staat zijn om wat verlofdagen op te nemen. Echter, andere werknemers hebben het nog steeds heel druk of zelfs drukker dan normaliter het geval is.

De afweging om extra dagen te kopen is een hele persoonlijke. We kunnen ons voorstellen dat iemand die een verlofstuwmeer uit voorgaande jaren heeft niet nog dagen erbij gaat kopen. Iemand die standaard al die dagen koopt en daar een bepaald doel voor had kan wellicht ook niet zomaar schuiven. Kortom de VHP2 gelooft in de eigenverantwoordelijkheid van haar leden en het voorstel past in het door de Cao geboden kader. 

Merit increase

Signify stelde eerst voor om generiek alle merit increases pas per 1 oktober te betalen. Philips heeft aan de werknemers laten weten dat de merit increase alleen voor alle werknemers van vakgroep 70 en hoger wordt uitgesteld. Dat heeft de VHP2 aan Signify teruggekoppeld mede omdat onze leden bij Philips die hierdoor geraakt worden voor de grens bij vakgroep 70 begrip konden opbrengen.

Signify heeft deze suggestie overgenomen. Het is een eenzijdig voorstel en niet conform de Cao. Mochten leden zich daar niet in kunnen vinden dan horen we dat graag. Mede naar aanleiding van de reacties zullen we ons dan op vervolgstappen beraden.

Corona measures Signify (update)

Dear VHP2 member at Signify, dear professional,

As a service for our non-Dutch speaking members feel free to reach out by phone (040-2116222 info@vhp2.nl) to discuss these topics with us

vorige  terug naar overzicht