PRINCIPE-AKKOORD IN DE METALEKTRO!

maandag 4 februari 2019

Het is eindelijk gelukt om met de FME een akkoord te sluiten over een nieuwe Cao met een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 december 2020 (30 maanden). Het heeft heel lang geduurd om de FME van de gerechtvaardigde standpunten van de werknemers te overtuigen. Het bereikte principeakkoord vind is hier te lezen.

Voor de VHP2 leden is een aantal zaken relevant.

Naast een procentuele verhoging van 3,5 % per 1-2-2019 zijn in de Cao 2 nominale verhogingen afgesproken van € 58 en € 116 bruto. Een nominale verhoging heeft een nivellerend inkomenseffect. Voor iemand met een jaarinkomen van € 40.000,- betekenen de afspraken (3,5% en 2 x nominaal) een inkomensstijging op jaarbasis van 3,5 %. Iemand met een jaarinkomen van € 80.000,- gaat er op jaarbasis 2,4% op vooruit.

De VHP2 is geen voorstander van nominale verhogingen. In de context van de inzet van werkgevers om in eerste instantie helemaal geen Cao meer voor het hoger personeel te willen afsluiten en in tweede instantie de inkomensgrens waarover geen Cao-verhoging meer betaald hoeft te worden op € 70.000,- te leggen, is deze afspraak in onze ogen echter alleszins verdedigbaar.

In dat kader is het ons gelukt om de Cao voor hoger personeel niet alleen te behouden maar ook de inkomensgrens waarboven geen Cao-verhoging betaald hoeft te worden van nu € 96.500,- met de Cao-verhogingen mee te laten stijgen. Hierdoor bedraagt de grens aan het einde van de looptijd van de Cao € 102.000,-.

Vanaf 62 jaar heeft iedere werknemer recht op deelname aan het generatiepact. Daarmee kun je 80 % werken met 90 % salaris en 100 % pensioenopbouw. Werknemers met een jaarinkomen boven € 70.000,- kunnen vanaf 63 jaar van deze regeling gebruik maken. In dat geval is het geen recht van de werknemer maar is instemming van de werkgever aan de deelname vereist. De VHP2 kan daarbij ondersteunen.

Deze afspraken gekoppeld aan de afspraken over duurzame inzetbaarheid (loopbaancoaching door VHP2) en het feit dat de VEP-premie bij de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling in de Metalektro in 2020 wordt betrokken maken dat we dit akkoord met een goed gevoel aan onze leden voorleggen.

vorige  terug naar overzicht