Philips Cao: Voor de zomervakantie helaas nog géén akkoord!

dinsdag 12 juni 2018

Zoals je weet zijn we in het kader van het Cao-overleg met Philips in een impasse geraakt en is het Cao-overleg met Philips opgeschort. Het overleg ligt stil omdat de kloof tussen de voorstellen van de aangesloten vakbonden en wat Philips te bieden heeft vooralsnog niet is overbrugd.

Partijen hebben in de afgelopen periode verkend of we de ontstane impasse kunnen doorbreken en  vervolgens het overleg kunnen hervatten. Dat is helaas tot op heden niet gelukt. Philips biedt vooralsnog onvoldoende perspectief voor een mogelijk resultaat, dat aansluit bij de door de leden gestelde wensen.

Daarbij komt dat de onderhandelingen voor de cao Metalektro, waarvan Philips  is gedispenseerd,  óók in een impasse is geraakt.

Mede vanwege de aanstaande vakantieperiode lukt het ook om agendatechnische redenen niet om het overleg met Philips op korte termijn te hervatten.

Vooruitlopend op voortzetting van het cao-overleg, willen we jullie vragen om mee te denken én vooral ook om mee te doen aan eventuele acties die kunnen bijdragen om een goede Cao met Philips te bereiken.

Meld je daarvoor bij ons aan. info@vhp2.nl

vorige  terug naar overzicht