Overleg met Philips leidt tot voor werknemers gunstige aanpassingen van de Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen

dinsdag 4 februari 2020

De input van onze leden heeft geholpen om de door Philips voorgestelde aanpassingen van het welzijnsverlof in voor werknemers gunstige zin aan te passen.

Bezwaren

  • Leden die manager zijn vinden het ongemakkelijk om te toetsen of de reden op waarheid berust. Is de tante echt ziek, gaat de werknemer echt die cursus volgen etc……
  • Een heel groot bezwaar is dat werknemers het niet fijn vinden om hun privé situatie bij hun manager te moeten openbaren om voor een arbeidsvoorwaardelijke aanspraak in aanmerking te komen. Een oplossing zou zijn dat de manager alleen toetst of de bedrijfsvoering door het verlof in gevaar komt.
  • Het is volstrekt onduidelijk welke zorg en welke ontwikkeling voor het verlof in aanmerking komen. 

Toezeggingen

Philips heeft goed naar de bezwaren geluisterd en de regeling is fundamenteel verbeterd. De belangrijkste toezeggingen op een rij:

  • De beoordeling van de aanvraag voor de zorg- en ontwikkeldagen wordt door de manager uitsluitend op de organisatorische uitvoerbaarheid getoetst (zwaarwegend bedrijfseconomisch belang).
  • In het kader van volwassen arbeidsverhoudingen waarin werknemer en werkgever elkaar vertrouwen hoeft een werknemer geen nadere inhoudelijke toelichting te geven van het zorg- ontwikkelkarakter van de dagen.
  • HR zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken op die manier worden uitgevoerd en HR kan worden ingeroepen als hierover onduidelijkheid is.

Stem van de leden

Een krappe meerderheid van onze leden kon ook met de door Philips voorgestelde regeling leven. Door de aanvullende afspraken komen we ook aan de bezwaren van de leden die met nee gestemd  tegemoet. 

Dat is zoals we het doen. Luisteren naar onze leden en de bezwaren vertalen naar werkbare oplossingen.

 

vorige  terug naar overzicht