OPROEP voor dialoogsessie met arbeidsongeschikte werknemers.

woensdag 22 mei 2019

De VCP heeft samen met FNV en CNV eind vorig jaar afspraken gemaakt met het kabinet over de bezuinigingsmaatregelen van de WIA. De vier bezuinigingsmaatregelen zoals deze waren opgenomen in het regeerakkoord zijn daarmee van tafel. Daarnaast is afgesprokendat er een werkgroep bij de Stichting van de Arbeid zou komen om, in principe binnen de huidige budgettaire kaders, te onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie van volledig- engedeeltelijk arbeidsongeschikten kan worden verhoogd. In de laatste CBAC-vergadering hebben we gesproken over de inzet van de vakbeweging voor dit overleg.

Het idee is om een dialoogsessie te organiseren waarin, onder andere, arbeidsongeschikte werknemers worden uitgenodigd om ervaringen met ons te delen. De dialoogsessie zal op 1 juli 2019 in de ochtend plaatsvinden in de Raadszaal van de SER in Den Haag. Het doel is om zo veel mogelijk informatie op te halen. De opdracht van de werkgroep richt zich op mensen die medische beperkingen hebben, maar minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard (35-minners), WGA-gerechtigden die 35-80% arbeidsongeschikt zijn verklaard en WGA-gerechtigden die 80-100% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Voor de dialoogsessie willen we zo veel mogelijk mensen uit deze categorieën raadplegen.

Het doel is om tien dialoogtafels in te richten met aan iedere tafel drie arbeidsongeschikte werknemers uit de arbeidsongeschiktheidscategorieën zoals hierboven beschreven. Aan de dialoogtafels zullen daarnaast werkgevers, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen deelnemen.

We streven ernaar om over één week de indeling van de dialoogtafels rond te hebben.

Meer informatie ophalen voor deze bijeenkomst en aanmelden kan via info@vhp2.nl

vorige  terug naar overzicht