Onderhandelingsresultaat Cao Signify

dinsdag 4 december 2018

Op 28 november heeft de VHP2 samen met de andere vakorganisaties en Signify een cao-resultaat bereikt. Signify heeft op 25 april 2018 een eindbod uitgebracht. Dat eindbod is door een overgrote meerderheid van de leden afgewezen.

Nadat Signify het eindbod formeel heeft ingetrokken hebben partijen met elkaar de ruimte verkent om alsnog een Cao-resultaat te kunnen bereiken.

Het onderhandelingsresultaat dat op 28 november is bereikt houdt in het kort het volgende in:

Looptijd

1 januari 2018 tot 1 augustus 2019

Salarisverhoging

3,5 % per 1 januari 2019

1 % per 1 juni 2019

Vloer van € 300,- per 1 % Cao-verhoging

Overige afspraken:

Afspraken over werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid waaronder:

  • Opleidingsdagen: van 2 naar 4 dagen per jaar. Deze dagen kunnen worden opgespaard tot een maximum van 8 dagen;
  • Uitbreiding van functionaliteiten van de ‘Create your own future’ Portal naar analogie van e-miles aanbod van de afgelopen jaren (e-miles portal als functionaliteit/aanbod komt te vervallen);
  • Financiële scan + persoonlijke advisering ter voorsortering op a.s. pensionering (57+);
  • Continuering investeringsfonds Resilience@work voor de duur van 3 jaar met een totaalbudget van 1,3 miljoen euro (2019/500.000 euro, 2020/400.000 euro, 2021/400.000 euro). 

Afspraken over arbeidsomstandigheden en vitaliteit:

  • Werkdruk en werkstress-preventie programma’s voor leidinggevenden en medewerkers;
  • Mantelzorg coaching/makelaar.

 

Generatiepact met ingang van 1 januari 2019

Werknemers kunnen vanaf 62 jaar 80 % werken met 90 % salaris en 100 % pensioenopbouw (80/90/100)

Sociaal plan

Het huidige CSP (2014-2018) wordt als volgt uitgebreid met een looptijd van 3 jaar (2019-2021).

De toe te kennen beëindigingsvergoeding wordt gebaseerd op ofwel de Kantonrechtersformule d.d. 30 juni 2015 (zoals uiteengezet in het CSP 2014-2018) ofwel de wettelijke transitievergoeding verhoogd met een vermenigvuldigingsfactor 1,85. Aan werknemer wordt de vergoeding toegekend gebaseerd op de berekening met het hoogste resultaat.

 

vorige  terug naar overzicht