Nieuwsbrief: VHP2 tegen uitwerking pensioenakkoord

donderdag 18 juni 2020

VHP2: Uitwerking pensioenakkoord is onvoldoende First in Dutch, later on in English

Beste leden,

 

Op vrijdag 12 juni werden we na zo’n 10 jaar onderhandelen verrast met de mededeling dat sociale partners en Minister Koolmees overeenstemming hadden bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. Kort daarna werd door de Vakcentrale voor Professionals (VCP), waarbij wij zijn aangesloten, aangegeven dat het geen akkoord was maar een onderhandelingsresultaat, een door de minister vastgesteld eindpunt van onderhandelingen.

 

Als VHP2 konden onze leden woensdag jl. een webinar bijwonen. Vandaag, donderdag 18 juni, werd onze reactie al verwacht omdat de minister morgen het resultaat in de ministerraad wil presenteren. Meerdere leden hebben ons hun visie gegeven, dank daarvoor. Veel liever hadden wij alle leden geraadpleegd maar dat is feitelijk onmogelijk met dergelijke strakke deadlines.

 

Na overleg met onze pensioendeskundigen kwamen we als VHP2 tot de conclusie dat het akkoord onvoldoende is uitgewerkt. Er is te veel onduidelijkheid. Als gevolg van de afschaffing van de zogenaamde doorsneesystematiek in het nieuwe stelsel dreigt met name de groep 40-60 jarigen een flink gat in hun pensioen op te lopen bij de overgang naar het nieuwe stelsel. Wij zijn zeer kritisch over het feit dat in het huidige voorstel er geen adequate compensatie voor deze groep is uitgewerkt.

 

Om deze reden zeggen wij dan ook nee tegen het huidige voorstel en vragen om een échte uitwerking inclusief een eerlijke compensatie.

 

Hoe nu verder?

 

Het bestuursbesluit van de VHP2 om niet akkoord te gaan met het huidige onderhandelingsresultaat hebben we  aan de VCP overgebracht. De VCP neemt een standpunt in als de adviezen van alle aangesloten bonden bekend zijn. De achterban van het CNV heeft inmiddels ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord en het FNV neemt naar alle waarschijnlijk vrijdag a.s. een besluit. Hoe dit verder ook afloopt, wij zullen ons tot het uiterste blijven inzetten om op te komen voor de belangen van onze leden. Daar gaan wij jullie ook bij betrekken.

 

Deel deze nieuwsbrief met collega’s en nodig hen uit om lid te worden.

 

De  VHP2 is er om je pensioen te beschermen; samen komen we verder.

 

Namens het bestuur van de VHP2

 

Casper Vaandrager

 

 

Pension-negotiations in the Netherlands

 

Dear colleague

If you work under a local contract in the Netherlands, part of your income is used to put money into a pension (fund) that will be paid to you when you have retired. Currently there is quite some discussion on the outcome of negotiations between delegates from Employer organizations, Unions and the Dutch government. This may also have a huge impact on your pension claims in the future.

 

In the current result of negotiations a new way of investing is proposed which causes a pension deficiency for all employees in the age of 40-60 years. The original aim was to present an adequate method for compensating this pension loss in the same plan. This is however lacking completely since there is only a  vague promise that compensation will be part of future negotiations.

 

We are VHP2, and we represent high tech professionals in negotiations for contracts at company-level and we are a member of  the VCP which represents us at the level of government related negotiations. We are convinced that the current result  is not favorable for the people we represent. We have advised VCP to reject the result as it is now and to reopen negotiations in order to get adequate compensation for the loss of pension that will emerge for many of our members and  many others possibly including you. 

You can find more details on our website or by sending an email to info@vhp2.nl

 

We are VHP2, Uniting people for progress

vorige  terug naar overzicht