De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap

woensdag 17 oktober 2018

De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM), waar de Vakcentrale voor professionals (VCP) deel van uitmaakt, heeft in maart 2018 een plan van aanpak vastgesteld voor het ontwikkelen van medezeggenschap waar die niet plaatsvindt. Onderdeel van het plan is onderzoek naar de vraag waarom in een bepaald percentage van de bedrijven geen OR is. Het secretariaat van de SER wil graag inzicht krijgen in de ‘waarom’-vraag vanuit (kader)leden van vakorganisaties.

De SER heeft de VHP2 gevraagd om de onderstaande vragen bij onze leden uit te zetten met het verzoek dat leden die hierover met de SER in gesprek willen gaan zich bij ons te melden. Anonimiteit wordt door de SER gegarandeerd.

  • Bent u in uw netwerk bekend met bedrijven met meer dan 50 werknemers waar ondanks de verplichting in de WOR tot het instellen van een Ondernemingsraad, deze niet is ingesteld.
  • Wat zijn volgens u de redenen dat in de betreffende ondernemingen geen OR is ingesteld? Deze redenen graag in uw eigen woorden omschrijven.
  • Weet u of in deze bedrijven zonder OR andere vormen van medezeggenschap bestaan?
  • Zo ja hoe is de medezeggenschap in die bedrijven geregeld?
  • Weet u of er wellicht een historische reden of gebeurtenis in het verleden is aan te wijzen waarom er in betreffend bedrijf geen OR (meer) is?

Als je antwoorden op deze vragen kunt geven dan brengen we je graag in contact met de SER. Een mail of telefoontje naar Mirjam Ponsioen volstaat. Mirjam.ponsioen@vhp2.nl 040-2116222

vorige  terug naar overzicht