CAO onderhandelingen Philips

maandag 16 september 2019

Uitslag ledenraadpleging Cao/ Voorstellenbrief VHP2!

Beste VHP2 lid bij Philips,

 

Begin september 2019 vroegen we om input voor het aankomende Cao-overleg met Philips. Op basis van de input van onze leden hebben we deze (concept) voorstellen gemaakt.  De uitslag van de raadpleging was heel duidelijk en de door leden gemaakte opmerkingen nemen we uiteraard mee hoewel we niet met alle opmerkingen rekening kunnen houden.

 

Hieronder kort de uitkomst van de ledenraadpleging:

 1. Omzetting persoonlijk budget naar vast salaris
 • 90  % van de leden was het daarmee eens en dat hebben we ook zo in onze voorstellenbrief verwoord.
 1. Ophoging werknemerspremie pensioen op een kostenneutrale wijze
 • De overgrote meerderheid ziet zo’n kostenneutrale ophoging van de werknemerspremie wel zitten. Voor 35 % van de leden mag deze ophoging ook eerder plaatsvinden en bijna 60 % van de leden vindt het goed om daarmee tot de introductie van de nieuwe pensioenafspraken te wachten.
 1. Andere invulling van de annual incentive regeling
 • 65  % van de VHP2 leden wil graag een zuivere winstdelingsregeling. Deze uitkomst sluit aan bij eerdere peilingen onder VHP2 leden en daarom hebben we dat ook zo in de voorstellenbrief opgenomen.
 1. Introductie  van een persoonlijk ontwikkelbudget, afspraken over carrièrewendingen en gezond naar pensioen.
 • Een ruime meerderheid van de leden onderschrijft onze inspanningen voor deze thema’s. De door jullie gemaakte kanttekeningen bij het ontwikkelbudget, over carrièrewendingen en gezond naar pensioen nemen we mee. 
 1. Vergoeding  vakbondscontributie
 • In ons pleidooi om de vakbondscontributie in het jaar 2020 te vergoeden zien jullie vooral de signaalwerking dat Philips het belang van de vakorganisaties onderschrijft en dat daarmee de kans bestaat dat vakorganisaties vooral jongere leden kunnen winnen.   
 1. Rechtvaardige beloningsverhoudingen
 • De meeste leden zijn het ermee eens dat Philips in dat opzicht de  maatschappelijke trend moet volgen om de loonkloof niet verder te  vergroten. We zullen hierover met Philips een heel serieus gesprek moeten  voeren dat vooral om meer transparantie van Philips vraagt.     
 1. Gebruik  van de loonruimte
 • Een zeer ruime meerderheid van de VHP2 (80 %) wil dat het grootste deel van de beschikbare loonruimte voor de collectieve salarisverhoging wordt gebruikt. Deze boodschap is duidelijk en zal door ons in de onderhandelingen worden meegenomen.

 

Op 8 oktober starten de onderhandelingen met Philips. Zoals gebruikelijk gaan we je tussentijds over de voortgang van de onderhandelingen informeren. Omdat we de input van de VHP2 leden volledig in de conceptvoorstellen hebben meegenomen vragen we je alleen op het concept te reageren als je ingrijpende bezwaren tegen de voorstellen hebt. Je kunt zoals gebruikelijk voor vragen en opmerkingen bij ons terecht.

 

Als je de enquête nog niet hebt ingevuld dan stellen we het op prijs als je dat voor 1 oktober as. alsnog wilt doen. Invullen kan via  https://nl.surveymonkey.com/r/XCVY6LK

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jörg Sauer,                                                                                     Jan Prinsen,

Belangenbehartiger VHP2                                                          Ledenvertegenwoordiger VHP2

jorg.sauer@vhp2.nl / 06-52698581                                          j.prinsen@philips.com

 

Lid worden? Klik hier

vorige  terug naar overzicht