Beter laat dan nooit

woensdag 19 december 2018

Op 12 december heeft de VHP2 samen met de andere vakorganisaties een onderhandelingsresultaat voor een nieuw Centraal sociaal plan bereikt. De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • In het nieuwe plan is afgesproken dat werknemers minimaal de transitievergoeding met de correctiefactor 1,85 krijgen.
  • De berekeningssystematiek op basis van de kantonrechtersformule met de dienstjaren en het salaris op 1 juli 2015 blijft gehandhaafd. Daar wordt nog aan toegevoegd dat per 1 januari 2019 voor elk dienstjaar een kwart maandsalaris aan de ontslagvergoeding wordt toegevoegd.
  • De werknemer ontvangt de voor hem/haar meest gunstige uitkomst van beide berekeningen. 

Dit resultaat wordt positief aan de achterban voorgelegd en leden kunnen tot 29 december hun stem over het bereikte resultaat uitbrengen.

vorige  terug naar overzicht